หมอชีวกโกมารภัจจ์ ตอนที่ 2 ( บรมครูหมอแห่งแพทย์แผนไทย ) : หมอชนาณัติ แสงอรุณ

♥ อยากให้โลกได้รู้จัก @ ชีวประวัติ หมอชีวกโกมารภัจจ์ ( ตอนที่ 2 )

แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้า บรมครูหมอแห่งการแพทย์แผนไทย

» โดย. หมอชนาณัติ แสงอรุณ 

เผยแพร่เป็นวิทยาทานเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและการแพทย์แผนไทย

____________________________________

ʘ เนื้อเรื่อง (ต่อจากตอนที่ 1)

• แพทย์ประจำองค์พระศาสดาและภิกษุสงฆ์ 

• กราบทูลขอพรห้ามบวชคนที่มีโรคติดต่อ

• กราบทูบขอพรให้ภิกษุรับคฤหบดีจีวรได้

• หมอชีวกโกมารภัจ สร้างวัด

•  พาพระเจ้าอชาตศัตรูเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า

 หมอชีวกโกมารภัจ ทำประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชนทั่วไปเป็นอเนกประการ ท่านเป็นอุบาสกผู้เป็นพระอริยชั้นพระโสดาบัน พระบรมศาสดา ได้ยกย่องท่านในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นผู้เลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลาย ในฝ่ายเลื่อมใสในบุคคล 

ที่มา : พระไตรปิฎก

» ด้วยความปรารถนาดีจาก หมอชนาณัติ แสงอรุณ

( ประกาศให้รู้ว่า การแพทย์แผนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก )

► หมายเหตุ : ขอคำปรึกษาหมอชนาณัติ แสงอรุณ » ติดต่อสอบถามได้ที่นี่… https://www.facebook.com/profile.php?…

mood_bad
 • ยังไม่มีความคิดเห็น/แนะนำ
 • เขียนรีวิว แสดงความคิดเห็น

  สร้าง Link ที่เป็นของคุณ

  หน้ารวมข้อมูล ที่ดูเป็นทางการ สำหรับธุรกิจของคุณ

  ลิงก์เดียวจบ ครบทุกช่องทาง ที่คุณมี

  ง่าย ฟรี! ใช้ไปได้ตลอด ไม่มีวันหมดอายุ

  แชร์ความรู้ โปรโมทร้านนวดไทย
  โปรโมทงานนวด สินค้าสมุนไพรไทย

  • เช่น ร้านนวดบ้านสบาย ทองหล่อ สุขุมวิท 55
  • ใส่เฉพาะ ไอดี
  •